Tussen door Stop
Nov 2 – Jan 9, 2008, installation in
Gallery Inkijk in Metro station Waterlooplein, Amsterdam

Doina Kraal creëert installaties waarin de toeschouwer naar binnen lijkt te kunnen stappen: herkenbare omgevingen, maar toch heel anders dan de wereld om ons heen. Daartoe gebruikt zij film-, video- en diaprojecties, natuurlijk of artificieel licht. Het werk tussen door stop baadt in het aanwezige TL-licht, het ‘natuurlijke’ licht van de metrohal.

Tussen vloer en plafond van de kille ruimte hangt een zwevende stad met haar inwoners aan kronkelig metaaldraad. Net als de voorbijlopende metropassagiers zijn de figuren in de installatie allemaal onderweg: lopend, vliegend, wachtend of gewoon even stilstaand. De figuren, door Kraal ook wel figuranten genoemd, zijn afkomstig uit foto’s waar ze een onbeduidende rol in speelden, bijvoorbeeld omdat ze in de achtergrond voorbij liepen, of zich toevallig in een menigte bevonden. De figuranten zijn in een nieuwe context geplaatst waarin ze dit keer de hoofdrol mogen spelen.

to:Night – Contemporary Representations of the Night
The Times Square Gallery, 450 West, 41st Street, opening Thursday September 25

daalderregen

Video screening Daalderregen, june 2008
Park TV, Virtueel Museum, Station Zuid WTC, Amsterdam, NL
www.park4d.tv/pleintv

Invitation 'Boundless Stretches of Land' - Doina Kraal

Press release solo exhibition Doina Kraal

“Boundless Stretches of Land”
May 24th – July 12th 2008
Opening May 24th. From 5 till 8 pm
Soledad Senlle Gallery, Sloterkade 171 Amsterdam

Boundless Stretches of Land

By making installations, using projections and photographic sculptures, Doina Kraal creates a world for the viewer to step into. An ephemeral world comes into being in which recognizable elements, such as everyday objects and ordinary situations are brought together with seemingly impossible and unusual ideas.

For her first solo exhibition in Amsterdam, Kraal got into her grandparents and great-grandparents photographic archives. Photography seems to serve well as a pure way to represent reality. It shows us that, which is visible to all of us, the uppermost, most accessible layer of reality. Tourist photography is in the first place more a process of confirmation rather than of discovery.* The tourist gaze might be seen as insignificant or even banal, but because these photographs were taken in an unconstrained, ingenuous and sincere way, they are very suitable as material for new images. Also, some photographs and slides are so old that they started to lead their own life, colours and lines have faded and the images are no longer the snapshots they once were.

The archives are full of holiday photographs, which play an important role in the exhibition. Kraal has made a selection by isolating certain elements of the pictures to thus place them in a new context. Through the assemblage of different realities, uncommon, artificial surroundings come into existence, which are nevertheless recognisable as the world as it appears to us.

Several mountain landscapes have been brought together in a wing stage-like installation and through this juxtaposition they form a new complex landscape; a theatre for your head. In many pictures, taken in villages and cities, strangers have been photographed unintended. These ‘Extras’ are unaware of being in a picture and they are absorbed in thought or in action. They have been cut out and placed in a new environment.
In this exhibition Kraal explores the perspectives from which you can look at the world.

* Peter D. Osborne, Travelling light: photography, travel and visual culture, Manchester 2000, p 79

‘On the peak of the mountain glided by the gentle rays of the setting sun, I saw myself surrounded by a chain of hills on which harvest ripple, and lines tremble, held up in luxuriant festoons by the olives and the elms. The cliffs and the distant mountain are broken into barren gorges where the evening shades, which are rising all the time, grow darker. The dark, horrifying depths look like the mouth of an abyss. To the south wood overhangs and darkens the valley where flocks graze in the shade, and stray goats seem to hover over the slopes. The birds are singing weakly, as if lamenting the parting day, the heifers are lowing and the wind seems to delight in the murmuring of the leaves. But to the north the hills separate, and an interminable plain opens out before my eyes. In the nearby fields one can distinguish the oxen coming home. The tired farmer follows them, leaning on his staff; and while mothers and wives prepare supper for their weary families, smoke is rising from the still-white distant villas, and from the scattered cottages.’

Fragment from Last letters of Jacopo Ortis, 13 May 1798
by Ugo Foscolo

—–

Persbericht solotentoonstelling Doina Kraal

“Onafzienbare Vertes”
24 Mei . 12 Juli 2008

Opening 24 Mei 17.00 – 20.00 uur
Soledad Senlle Gallery, Sloterkade 171 Amsterdam

Onafzienbare vertes

Door installaties te maken, met behulp van projecties en fotosculpturen, creëert Doina Kraal een omgeving waar de toeschouwer in kan stappen. Er ontstaat een tijdelijke, eigen wereld waarin herkenbare elementen samen worden gebracht met onmogelijk lijkende en onwerkelijke ideeën.

Voor haar eerste solotentoonstelling in Amsterdam put Kraal uit de fotoarchieven van haar grootouders en overgrootouders. Het medium fotografie lijkt zich uitermate goed te lenen voor een zuivere weergave van de realiteit, het toont datgene dat zichtbaar is voor ons allemaal, de bovenste, meest toegankelijke laag van de werkelijkheid. Toeristen fotografie is in de eerste plaats eerder een proces van bevestiging dan van ontdekking.* De blik van de toerist kan gezien worden als onbeduidend of zelfs banaal, maar juist omdat deze oude foto’s op een ongedwongen, ongekunstelde en oprechte manier genomen zijn, zijn ze uitermate goed geschikt als bouwstenen voor nieuwe beelden. Ook zijn sommige foto’s en dia’s zo oud dat de afbeeldingen een eigen leven zijn gaan leiden, kleuren en lijnen zijn vervaagd en de afbeeldingen zijn al lang niet meer de snapshots die ze ooit waren.

De archieven zijn overladen met vakantiefoto’s en deze spelen dan ook een belangrijke rol in de tentoonstelling. Kraal heeft een selectie gemaakt door bepaalde elementen uit de foto’s te isoleren om ze vervolgens in een nieuwe context te plaatsen. Door de samenkomst van verschillende realiteiten ontstaan ongewone, kunstmatige omgevingen die toch herkenbaar zijn als de wereld zoals die zich aan ons voordoet.

Verschillende berglandschappen zijn bij elkaar gebracht in een coulissen decorachtige installatie, waarbij ze door middel van montage een nieuw complex landschap vormen; een theater voor het hoofd. Op veel foto’s, genomen in dorpen en steden, staan onbekenden onbedoeld op de foto. Deze figuranten zijn zich niet bewust ervan dat ze op de foto staan en ze zijn verdiept in een handeling of gedachte. Ze zijn uit het beeld geknipt en in een nieuwe omgeving geplaatst.

In deze tentoonstelling onderzoekt Kraal de verschillende perspectieven van waaruit je de wereld kunt bekijken.

* Peter D. Osborne, Traveling light: photography, travel and visual culture, Manchester 2000, p 79

‘Op de top van de berg die goud kleurt door de vreedzame stralen van de ondergaande Zon, zie ik me omringd door een keten van heuvels waarop het zaaisel golft en de wijnranken als feestelijke slingers heen en weer wiegen, ondersteund door olijven en olmen; in de verte worden de hellingen en bergkammen steeds hoger, als waren ze op elkaar geplaatst. Onder me splijten de flanken van de berg zich in onvruchtbare kloven waartussen je de beetje bij beetje opklimmende avondschaduwen steeds donkerder ziet worden; de donkere en gruwelijke bodem lijkt de mond van een afgrond. Op de hoogvlakte aan de zuidkant wordt de lucht beheerst en verduisterd door het bos dat zich boven het dal verheft, waar schapen weiden en geiten her en der aan de steile wand lijken te hangen. De vogels zingen klaaglijk, alsof ze de stervende dag bewenen, de koeien loeien, en de wind lijkt schik te hebben in het ruisen van de bladeren. In het noorden splitsen de heuvels zich op, en opent zich voor het oog een oneindige vlakte: in de nabije velden kun je de ossen onderscheiden die naar huis terugkeren; de vermoeide boer volgt hen, leunend op zijn stok; en terwijl de moeders en echtgenotes het avondmaal bereiden, stijgt er in de verte rook op uit de nog wit oplichtende huizen en de over het land verspreide hutten.’

Fragment uit de Laatste brieven van Jacopo Ortis, 13 mei, 1798, van Ugo Foscolo.

www.soledad.nl

Official launch of www.doinakraal.com. Tested and optimized in browsers Internet Explorer 7, Firefox 2, Opera 9.25 and Safari 3. Quicktime plugin required. Design and programming by Mara Liem. Feel free to roam through www.doinakraal.com.

www.doinakraal.com, the official website of Doina Kraal is now online and under construction.